Dân bán hơn 3 tỷ tiền điện mặt trời cho ngành điện

Theo EVN HCMC, tính đến ngày 16-7-2019 đã có 3.138 khách hàng trên địa bàn TP.HCM lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà. Công suất điện mặt trời đã lắp đặt đạt 37,61 MWp. Trong đó có 2.818 khách hàng đã nối lưới và đăng ký bán lại phần điện dư cho ngành điện. Tổng số tiền ngành điện đã thanh toán cho khách hàng là 3,03 tỷ đồng.

Về phía EVN HCMC, có 20 đơn vị trực thuộc hoàn tất công tác lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới tại trụ sở đơn vị, tổng công suất đã lắp đặt là 1,227 MWp.

Hiện các đơn vị còn lại đang triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới với tổng công suất lắp đặt ước tính là 4,23 MWp, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2019.

Nhằm vận động cộng đồng tổ chức lắp đặt ĐMTAM, ngành điện đã chủ động làm việc với các khách hàng tiềm năng như cơ quan, trường học, bệnh viện, khách sạn, doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, … trên địa bàn để giới thiệu về lợi ích của việc sử dụng điện mặt trời áp mái (phát bộ tài liệu tuyên truyền đến khách hàng);

Tổ chức làm việc với các khách hàng tiềm năng như cơ quan, trường học, bệnh viện, khách sạn, doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, … trên địa bàn để giới thiệu về lợi ích của việc sử dụng điện mặt trời áp mái (phát bộ tài liệu tuyên truyền đến khách hàng);

Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho lãnh đạo TP. HCM triển khai điện mặt trời tại các trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện trên địa bàn.

Theo Pháp luật TP HCM